By continuing to use our site, you agree to the placement of cookies on your device. If you choose not to receive our cookies, we cannot guarantee that your experience will be as fulfilling as it would otherwise be.
Youtube Facebook Instagram Whatsapp
en

השירותים שלנו

יבוא מוצרי תאורה

דיבולייט ישראל, הינה יבואן בלעדי של מוצרי תאורה מבית המותג Divolight. בזכות היכולת לבצע יבוא ישיר, עלויות התיווך קטנות וכן היכולת לפקח על איכות המוצרים עולה. כל מוצרי התאורה המיובאים, נבדקים ע"י מנהלת האיכות להתאמת המוצרים לסטנדרטי האיכות הגבוהים של דיבולייט.

אפיון פתרונות תאורה

המומחים של Divolight ישראל, מאפיינים את צרכי הלקוח ולאחר מכן מתאימים את פתרון התאורה האופטימאלי, כך שיתן מענה מקסימלי הן מבחינת היחס שבין העלות לתועלת, הן מבחינה עיצובית והן מבחינת עמידה בתקנים השונים. כחלק מתהליך האפיון מתבצעת הדמית תאורה ממוחשבת אשר מציגה ללקוח אומדן ממשי של התאורה שתתקבל לאחר ביצוע הפרויקט.

ליווי פרויקטים

מומחי דיבולייט ישראל, מלווים את פרויקטי התאורה ומבצעים אפיון של תשתית החשמל הנחוצה לפרויקט. בנוסף לאפיון, מתבצעות הדרכות למתקיני הלקוח וזאת על מנת לאפשר התקנה מקצועית, איכותית ונכונה של המוצרים.

התקנה

דיבולייט ישראל מעסיקה מספר רב של קבלני משנה מורשים המבצעים עבורה את התקנות התאורה בפרויקטים השונים ברחבי הארץ. דיבולייט בוחרת את קבלני המשנה שלה בקפידה ומעבירה להם הכשרות והדרכות תקופתיות המבוצעות על ידי מהנדסי החברה. דיבולייט מעניקה אחריות מלאה בגין עבודת הקבלנים המורשים ללקוחותיה.

מודלים עסקיים לפרויקטים

דיבולייט ישראל מציעה מגוון מודלים עסקיים כך שכל אחד יוכל לבחור את הדרך הנוחה לו להתקדם לעתיד של התאורה. רכישה בתשלום אחד תניב תשואה שנתית של עשרות אחוזים לכספי הלקוח. פריסה לתשלומים ע"פ תקופת החזר ההשקעה ( ROI ) – לעבור לתאורה חסכונית בחינם! דיבולייט תבצע את הפרויקט על חשבונה והלקוח יתחלק בחסכון שיווצר – הלקוח מרוויח כסף מהיום הראשון.

סקר אתר להתייעלות אנרגטית ותחשיב כדאיות

המהנדסים של דיבולייט מבצעים חישובי תאורה ותצרוכת חשמל של גופי התאורה הקיימים באתר הלקוח, באמצעות מכשור מתקדם. לאחר מכן מתבצעת השוואה בין המצב הקיים לבין המצב שיתקבל לאחר ביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית ומעבר לתאורת LED חסכונית כך שרמת ההארה תשאר כפי שהייתה. בסוף התהליך, הלקוח יקבל טבלת השוואה מדויקת אשר תכלול את רמת החסכון בחשמל ובתחזוקה אשר תתקבל כתוצאה מביצוע תהליך של התייעלות אנרגטית. כמו-כן הלקוח יקבל ערך ROI (זמן החזר השקעה) המחושב כפועל יוצא של התחשיב הכלכלי שבוצע במהלך הסקר.